Chata z bali

http://domydrewniane.atwebpages.com/wp-content/uploads/2014/10/875-2632-wu.jpg
Budownictwo domów z bala jest jednym z najstarszych systemów budowlanych wykorzystywanych za sprawą człowieka. Budowa domów z naturalnych bali drzewnych ma zdecydowanie dłuższą historię nawet niż tradycyjne usługi budowlane murowe.Materiałem budulcowym są w tym miejscu naturalne pnie drzew łączone ze sobą zbyt pomocą tradycyjnych węzłów ciesielskich. Z tego powodu twierdzi się, że jest ono w największym stopniu naturalnym, ekologicznym zaś najbliższym człowiekowi systemem budownictwa. Pomimo wymienionych zalet usługi budowlane tradycyjne domów z bali ma kilka wad, za pomocą które bodaj na obojętnie jaki czas zrezygnowano z tego systemu. Obecne nowe – nowoczesne – systemy tego budownictwa eliminują dawne niedoskonałości, za pośrednictwem co stają się niezmiernie naturalnymi, ekologicznymi zaś co chwila bardziej popularnymi systemami.Tradycyjne branża budowlana domów z bala polegało na układaniu drewnianych elementów o przekroju prostokątnym albo zaciętych elementów o przekroju okrągłym niejaki na drugim, w taki tryb aby głównym wiązaniem było fuzja ścian prostopadłych na tzw. węgły. System ten tworzył wybitnie masywną konstrukcję wsporczą u dołu strop a dach. Niedoskonałością tego rozwiązania był rozpowszechniony absencja idealnej powierzchni stykających się bali, co w efekcie przyczyniało się do powstawania szczeliny między balami. Szczeliny te wypełniano mchem względnie innymi ówczesnymi uszczelniaczami – czynności te ówczesny lecz mało skuteczne. Obecne techniki obróbki drewna są znacznie bardziej dokładne , dzięki w jakim celu przestrzeń przylegania bali jest znacznie lepsza. W nowych systemach budowy domów z bali możemy także zastać splatanie bali na specjalne frezy (podobne podczas gdy w boazerii), które uniemożliwiają zupełne insurekcja pełnych szczelin. Obecnie dysponujemy oraz pełną gamą materiałów uszczelniających, które w niezatarty sposób wykorzystane, w pełni zapobiegają powyższemu zjawisku.Kolejną niedoskonałością tradycyjnego budownictwa z bali ówczesny niewystarczające parametry cieplne. Warto zwrócić uwagę, że zastosowanie samego materiału drzewnego na przegrodę budowlaną poniżej względem przenikania ciepła nie jest korzystnym rozwiązaniem. Obliczenia dowodzą, że ściana drewniana, żeby wydołać wymogom normy powinna być wyposażonym aż 50cm. Nowoczesne systemy budowy domów z bali naprawiają tę przypadłość za pośrednictwem wtajemniczenie dodatkowego materiału izolacyjnego. Rozwiązanie to polega na rozcięciu bala na dwie części natomiast usytuowanie pomiędzy nimi materiału izolacyjnego np. w postaci wełny mineralnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu lokal mieszkalny nie traci walorów tradycyjnego domu z bala, przy czym jest znacznie cieplejszy.Najnowszym rozwiązaniem, które jest niemało bardziej ekonomiczne zarówno u dołu względem budowy, podczas gdy oraz kosztów późniejszego ogrzewania jest zastosowanie w konstrukcji piany poliuretanowej. System ten polega na wytworzeniu prefabrykatów ścian, w których zarówno strona zewnętrzna, jak tudzież wewnętrzna są wykonane z grubej szalówki. Przestrzeń między nimi wypełnia się pianą poliuretanową o grubości w przybliżeniu 15 cm. Dom zrealizowany w tej technologii pochłania znacznie mniej materiału drzewnego do budowy. Warstwa piany poliuretanowej jednakże zapewnia komfort termiczny porównywany z ociepleniem styropianem grubości nad 20 cm. Piana poza niezmiernie dobrych parametrów cieplnych, ze względu swoim właściwościom rozprężnym zapewnia absencja jakichkolwiek szczelin tudzież nieciągłości. Wypełniając wszystkie możliwe puste przestrzenie, sprawia, że nieobecność jest w tym systemie jakichkolwiek mostów termicznych.Jak bez trudu wywnioskować, branża budowlana domów z bali nie jest aktualnie jak starodawnym.
http://domydrewniane.atwebpages.com/wp-content/uploads/2014/10/5319-4299-wu.jpg
Nowoczesne rozwiązania pomimo zachowania klasycznej idei budowy z drzewa, znakomicie eliminują dawne niedoskonałości. Obecnie usługi budowlane domów z bali pełnoprawnie zaliczyć można do nowoczesnego budownictwa jednorodzinnego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>