Przebudowa budynku

Przebudowa budynku jednorodzinnego stanowi kosztowną inwestycję. Tradycyjnie miała niewiasta na celu głównie polepszenie warunków mieszkalnych tudzież podyktowana była względami estetycznymi.

 

Obecne technologie stosowane w budownictwie prócz powyższymi pozwalają oraz np. zniżyć koszty eksploatacji obiektu.Zastosowanie nowych systemów izolacji cieplnych, rekuperacji zaś odzysku ciepła sprawiają, że coroczne wydatki na ogrzewanie mogą istnieć mniejsze o kilkadziesiąt procent. Decyzja o rozbudowie czy przebudowie budynku nie jest zatem łatwa a pociąga zbyt sobą szereg decyzji, które wiążą się z odpowiednim wyborem materiałów użytych podczas prac budowlanych.Budownictwo pasywne Wzrost świadomości doprowadził do zwiększenia zapotrzebowania na budynki energooszczędne oraz przyjazne środowisku. Przyczynił się do tego w podobny sposób wzrost cen nośników energii. Ponieważ branża budowlana jest jednym z głównych użytkowników energii, dąży się do polepszenia standardu energetycznego nie nic bardziej błędnego budynków, które mają zostać wybudowane, przecież plus tych już istniejących. Budynek pasywny to nowa idea w podejściu do oszczędzania energii we współczesnym budownictwie. Jej innowacyjność przejawia się w tym, że skupia się płeć słaba przede wszystkim na poprawie parametrów, elementów oraz systemów istniejących w każdym budynku, zamiast wprowadzania dodatkowych rozwiązań. Dzięki temu, z wyjątkiem zmniejszeniem zapotrzebowania na energię do ogrzewania, uzyskujemy spotęgowanie jakości tudzież trwałości budynku, natomiast tym samym zwiększenie wartości rynkowej.

Podstawową natomiast niezaprzeczalną zaletą budownictwa pasywnego jest to, że nie odcina się odkąd budownictwa tradycyjnego. Nie tworzy nowych typów architektury, które mogłyby istnieć niezgodność w zestawieniu z istniejącą zabudową. Co więcej, koncepcja budynku pasywnego w metoda naturalny łączy się z kwestią wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Budynki te wykazują moc mniejsze zapotrzebowanie na energię niż budynki tradycyjne. Niewielkie zapotrzebowanie na ciepło, które na dodatek pokrywane jest obok pomocy alternatywnych źródeł energii, pozwala zmniejszyć emisję szkodliwych gazów a tym samym zabezpieczać środowisko naturalne.Oszczędności roczne tudzież koszty inwestycyjne Względy ekonomiczne najłatwiej zobrazować na przykładzie. W rozważaniach przeanalizowano przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wykonanego w technologii tradycyjnej z lat 60., o kubaturze po rozbudowie 1100 m3. W projekcie opartym na zasadach przebudowy tradycyjnej zaproponowano następujące rozwiązania termomodernizacyjne: izolacja termiczna poddasza (wełna mineralna 20 cm, odcięcie termiczna ścian zewnętrznych: styropian 10 cm), odłączenie podłogi na gruncie (styropian 10 cm), wentylacja grawitacyjna a tambur na paliwo stałe (węgiel). Jako fortel alternatywne prowadzące do spełnienia wymogów obiektu pasywnego zaproponowano: izolację termiczną poddasza wełną mineralną 30 cm, izolację termiczną ścian zewnętrznych styropianem 30 cm, izolację na gruncie styropianem 20 cm, wentylację mechaniczną (standard pasywny), pompę ciepła zaś kolektory próżniowe 5 m2. W analizie ekonomicznej zużycia energii wzięto pod uwagę koszt ogrzania budynku wykonanego w obydwu rozwiązaniach. Modyfikując izolację, metoda wentylacji natomiast ogrzewania, uzyskano zużycie energii na ogrzewanie w skali roku dla obu przypadków. W przypadku rozwiązania zaprojektowanego sposobem tradycyjnym wartość energii w skali roku wyniósł 5318 zł, blisko zużyciu energii 53184 kWh/rok. W pasywnym rozwiązaniu wyszedł znacznie mniejszy – 1915 zł a 11537 kWh/rok. Analiza ekonomiczna dodatkowych kosztów inwestycyjnych wykazała, że doprowadzenie obiektu do standardu budynku pasywnego będzie wyższa o blisko 50 tys. zł. Przeliczając tę sumę na lata oszczędności w kosztach ogrzewania, wykazano zwrot kosztów po mniej więcej 15 latach. Choć Chronos ten wydaje się być stosunkowo długi, warto pamiętać, że splendor użytkowania obiektu pasywnego jest znacznie wyższy niż budynku tradycyjnego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>